Modelformulier herroepingsrecht

Wettelijk heeft u een herroepingsrecht: binnen de zichttermijn van 14 dagen mag u bestelde artikelen retourneren. Deze termijn gaat in op het moment dat alle artikelen uit de bestelling geleverd zijn. Met onderstaand modelformulier kunt u aangeven dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht. Het invullen van dit formulier is niet noodzakelijk om gebruik te maken van je herroepingsrecht. Het retourneren van de artikelen met alleen de retourbon kan ook.

Herroepingsformulier

Aan: Annaservies.nl
Nijverheidstraat 22
4143 HM Leerdam 
e-mail: info@annaservies.nl 

Ik deel annaservies.nl hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het/ de volgende artikel(en) met het/de volgende artikelnummer(s) herroep:

Artikel:                                                                            Artikelnummer:
_____________________________________             ___________________________

_____________________________________             ___________________________ 

_____________________________________             ___________________________ 


Besteld op/ontvangen op*: 

Ordernummer: WO - 

Naam: 

Straat: 

Huisnummer: 

Postcode: 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening:_________________________________________


Stuur het ingevulde formulier naar Nijverheidstraat 22, 4143 HM te Leerdam. U kunt het formulier ook inscannen en via mail als bijlage versturen naar het volgende adres: info@annaservies.nl.

U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van ons.