De factuur die u bij een bestelling van AnnaServies.nl krijgt, is uw garantiebewijs. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geldt voor producten welke door AnnaServies.nl worden geleverd en door derden worden geproduceerd de garantie zoals die door de producent wordt gegeven. De zogenaamde fabrieksgarantie. De aansprakelijkheid van AnnaServies.nl beperkt zich tot de aansprakelijkheid welke door de producent wordt aanvaard en die de wet haar voorschrijft. De consument heeft in elk geval 2 jaar fabrieksgarantie. Dit wordt voorgeschreven door de Nederlandse wetgeving. U bent gedekt tegen fouten die in de fabriek zijn gemaakt 

Voor garantie kunt u langskomen in onze winkel of u kunt de artikelen terugsturen naar AnnaServies.nl . De kosten en het risico van het versturen ligt bij de klant. Nadat de goederen bij ons ontvagen zijn zullen wij deze beoordelen. In geval van twijfel zullen wij de leverancier raadplegen en u hiervan op de hoogte stellen wat zij beslissen. De goederen (eventueel nieuw of gerepareerd) zullen hierna teruggestuurd worden. De kosten hiervan zijn voor AnnaServies.nl. De beslissing of een garantieclaim wordt toegewezen ligt bij AnnaServies.nl en/of de desbetreffende leverancier en is bindend.