Herroepingsrecht

Bij online aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen (deze regel geldt alleen voor online aankopen, niet voor aankopen in de winkel). Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, kunt u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte instructies. De kosten en risico voor transport naar ons adres zijn voor rekening van de klant.

Instructies

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bij een online aankoop dient u binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling een e-mail te sturen naar info@annaservies.nl met vermelding van het bestel- en factuurnummer of vult u dit modelformulier in. De bestelling kunt u dan terugsturen naar het volgende adres:

AnnaServies.nl
Nijverheidstraat 22
4143 HM Leerdam
(vraag altijd een bewijs van verzending aan bij het postkantoor) 

Indien u er een briefje bij doet en een kopie van de factuur dan maken wij het bedrag binnen 30 dagen aan u over. Wilt u uw bestelling annuleren voordat u deze heeft ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@annaservies.nl met daarin vermeld uw bestelnummer en wij zorgen dat uw bestelling geannuleerd wordt. Als de bestelling al verstuurd is vervalt de hierboven beschreven regeling.